Visualització de contingut web

Cómo puedo participar

Li donem la benvinguda al fòrum de participació en línia de RIS3-CV. Aquest fòrum en línia és el reflex en la xarxa de les plataformes de participació de RIS3-CV. Donem per descomptat que, si ha arribat ací, coneix què és RIS3-CV i com és el procés de participació en l'estratègia. Si vol conèixer més sobre açò, té la informació ací.

 


El fòrum de participació en línia de RIS3-CV està obert a qualsevol persona que s'inscriga i complisca les condicions generals per a la inscripció i participació:
- Ser major d'edat
- Acceptar els termes i condicions d'ús
- Disposar d'un compte de correu electrònic personal
- Exposar una motivació per la qual es desitja participar

Tots els participants han de ser persones que assumisquen la responsabilitat de les seues opinions.

Per a accedir ha de sol·licitar un usuari mitjançant correu electrònic a ris3cv@gva.es amb l'assumpte "Accés al fòrum RIS3-CV", identificant-se i explicant els motius pels quals desitja participar. Si es compleixen les condicions anteriors es remetrà una invitació i instruccions per a donar d'alta un usuari. No s'acceptaran sol·licituds d'accés sense identificar-se o mitjançant comptes corporatius genèrics (no personals).

La Secretaria de RIS3-CV podrà cursar directament invitacions a aquelles persones que estiguen vinculades a la gobernanza de l'estratègia o que manifesten el seu interès per participar a través dels diferents labs.