Visualització de contingut web

Categories
Categoria Fils Entrades
1. Línia estratègica.

Garantir l'accés efectiu a la informació pública: L'accés a la informació pública, en els seus dos vessants de publicitat activa i dret d'accés a la informació pública, ha de garantir-se a través de la consolidació dels continguts actuals de publicitat activa, però millorant-los, potenciant-los i garantint la seua accessibilitat a totes les persones incidint en la veracitat, qualitat i utilitat dels continguts. A més, aquest pla suposa una aposta per la millora de l'exercici del dret d'accés a la informació pública.


Subcategories: 1.1. Mesura., 1.2. Mesura., 1.3. Mesura., 1.4. Mesura.
33 39
2. Línia estratègica.

Promoure la cultura de la transparència entre la ciutadania: La cultura de la transparència i del govern obert ha de desenvolupar-se i implantar-se en el si de la societat valenciana. Per a això el Pla Biennal potenciarà les accions de divulgació, sensibilització i formació en la matèria perquè arribe a tota la ciutadania i redundarà en la qualitat democràtica de la societat i de les institucions.


Subcategories: 2.1. Mesura.
8 9
3. Línia estratègica.

Gestió eficaç i eficient de la transparència: La millora de la gestió del marc de transparència de la Generalitat Valenciana suposa una aposta per la millora i modernització de la gestió administrativa, fonamentada en l'ús de les noves tecnologies i l'optimització dels recursos humans destinats a tal fi i aprofundint en la bona gestió dels recursos públics.


Subcategories: 3.1. Mesura., 3.2. Mesura.
12 12
4. Línia estratègica.

Crear un marc de planificació, avaluació i rendició de comptes de les polítiques públiques: La consolidació de la transparència ha de cimentar-se en la rendició de comptes i en l'avaluació de les polítiques públiques desenvolupades per al que el Pla Biennal crearà un sistema d'avaluació de polítiques i serveis públics que suposarà un vertader marc de rendició de comptes que promourà la integritat pública com a mitjà de recuperació de la confiança de la ciutadania en l'Administració de la Generalitat Valenciana.


Subcategories: 4.1. Mesura., 4.2. Mesura., 4.3. Mesura.
13 13
5. Línia estratègica.

Generar valor i coneixement a través del foment de l'ús de les dades obertes: Les dades obertes de l'administració posseeixen inherentment un important valor que ha de ser posat a la disposició de la ciutadania per al seu ús i explotació com a via de generació de coneixement i aprofitament pel que es promourà el seu ús i establiran llits per a establir una relació proactiva entre la ciutadania i la Generalitat en aquest àmbit.


Subcategories: 5.1. Mesura., 5.2 Mesura.
12 14
6. Línia estratègica.

Fomentar la innovació en la Generalitat a través de la col·laboració i la participació social i interna: El Pla Biennal de Transparència ha de ser el pont de transició d'un marc de transparència cap a un altre marc efectiu de govern obert en el si de la Generalitat Valenciana. Per a això el Pla recull accions de consolidació i avanç en les matèries pròpies del govern obert basades en la creació de sinergies amb la societat i el personal al servei de l'Administració generant nous canals de participació i col·laboració que afavorisquen la innovació pública.


Subcategories: 6.1. Mesura., 6.2. Mesura., 6.3. Mesura.
20 23
S'estan mostrant els 6 resultats.
Articles per pàgina 20
de 1