Visualització de contingut web

Objectiu

Des de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, s'està treballant en l'elaboració d'un pla d'Atenció a la Ciutadania 2020-2023.

En aquest procés és fonamental conéixer l'opinió tant del personal que presta el servei, com d'aquells a què va destinat el mateix.

Respecte als primers, la participació de tot el personal que atén els diferents canals de la xarxa d'atenció a la ciutadania està garantida a través dels responsables d'aquests: presencial, telefònic i electrònic, així com de l'aportació individual de tots els membres de la xarxa.

D'altra banda, tant la valoració, com els comentaris i propostes que la ciutadania fa del servei prestat en la xarxa d'oficines PROP i del servei 012 (veu i xat de text) són perfectament coneguts tant per la relació directa en el moment de la prestació (el que en gestió de qualitat es coneix com el moment de la veritat), com per les enquestes de satisfacció que es realitzen anualment i el resultat de la qual es pot consultar en el portal de transparència de la Generalitat (GVA Oberta). Per part seua, des del servei 012, a més de comptar amb l'estudi de satisfacció anual, també es realitza una altra breu enquesta en calent després de cada atenció.

Igualment, cal assenyalar com a font important d'informació per a l'elaboració del nou Pla d'Atenció a la Ciutadania el sistema de queixes, suggeriments i agraïments regulat pel Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

Es pot dir, sense por d'equivocar-nos, que comptem amb suficient informació de la valoració que la ciutadania fa del nostre sistema d'atenció ciutadana, així com de les seues necessitats i expectatives. Així i tot, volem obrir un procés participatiu específic per a l'elaboració d'aquest nou pla les fases del qual s'exposen en l'apartat següent.

El període de participació de la consulta és des del 10 de juliol de 2020 fins al 30 de juliol de 2020

Fòrum de discussió