Fòrum de discussió

Fils
No hi ha cap pàgina d'aquesta categoria.
Fil Iniciat per Entrades Vistes Últim missatge
No hi ha cap pàgina d'aquesta categoria.
S'estan mostrant els 0 resultats.

Visualització de contingut web

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE D'ORDE PER LA QUAL ES CREA I REGULA LA BÚSTIA RESPONSABLE I DE BON GOVERN

TIPUS DE NORMA: Orde de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

REFERÈNCIA:

La Direcció General de Transparència i Participació sotmet a consulta pública, prevista en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el projecte d'Orde per la qual es crea i regula la bústia responsable i de bon govern.

A) PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

-Forma part d'una sèrie de mesures per a aconseguir un marc d'integritat institucional en la Generalitat.

-Millorar la confiança de la ciutadania en els alts càrrecs del Consell.

-Millorar la imatge de la Comunitat Valenciana respecte a transparència, afavorint un clima d'ètica en la governança, la qual cosa afavorirà les inversions en el territori i la generació d'ocupació.

-Facilitar un canal anònim on la ciutadania puga alertar de conductes no ètiques i de males pràctiques de govern.

B) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEUA APROVACIÓ

En el marc del concepte de "bon govern" es pretén facilitar a la ciutadania un canal anònim on es puga alertar de conductes no ètiques dels alts càrrecs de la Generalitat o dels seus empleats i empleades públics. El pas a l'anonimat sobre la mera confidencialitat, és una decisió que suposa deixar a la font l'absoluta seguretat de confidencialitat.

L'existència d'esta bústia ciutadana ha sigut valorada molt positivament per Transparència Internacional Espanya, organització amb la qual la Generalitat té subscrit un conveni de col·laboració de data 9-12-2015.

La bústia podrà donar cobertura a les disposicions de la Llei 8/2016, , de 28 d'octubre, de la Generalitat que establix la creació d'una web per a fer denúncies o alertes ciutadanes respecte als possibles incompliments dels alts càrrecs de les obligacions o incompatibilitats establides en la Llei 8/2016. La bústia té un caràcter més ampli però pot donar cobertura també a esta eina, sense necessitat de duplicar recursos, afavorint un criteri d'eficiència en el gasto públic.

S'ha pres com a referència a l'Ajuntament de Barcelona, que ja compta amb una eina d'estes característiques.

Accedix a la bústia ètica i de bon govern de l'Ajuntament de Barcelona a través de l'enllaç següent: https://ajuntament.barcelona.cat/bustiaetica/ca.

C) OBJECTIUS DE LA NORMA

-Crear i regular la bústia responsable i de bon govern, per a facilitar la presentació d'alertes o comunicacions per incompliment de normes jurídiques o detecció de males pràctiques en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

-Millorar el funcionament de l'Administració Pública i els seus nivells d'ètica i integritat.

-Determinar i regular els gestors de la bústia responsable i de bon govern.

-Regular les funcions dels gestors.

-Establir el procediment de tramitació de les comunicacions i la seua derivació als òrgans competents.

-Establir els drets i obligacions de la persona que realitza l'alerta així com de la persona presumptament responsable de la conducta comunicada.

D) LES POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES I NO REGULADORES.

-Per a posar en marxa esta proposta es necessita una norma reguladora que ha d'emmarcar-se en el Decret 56/2016, de 6 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat.

Si no s'impulsara la tramitació normativa, al tractar-se d'una bústia anònima, no seria possible executar-se. L'opció de la bústia anònima supera el concepte de la confidencialitat.

 

  • Data d'inici: 28/Juny/2017
  • Data de finalització: 18/Juliol/2017